Na stránce se pracuje. Na novou verzi webu se můžete těšit již brzy.


Snížit Kultuře Práh je platforma propojující sociálně vyloučené se společensky zodpovědnými kulturními institucemi a dobrovolníky. Jsme přesvědčeni, že přístup ke kultuře je základní lidské právo, ale také cesta k soudržné, soucitné a odolné společnosti. 

cílové skupiny

Naši cílovou skupinou jsou osoby bez domova a rodiny i jednotlivci ohrožení ztrátou bydlení a chudobou, uprchlíci, mladí lidé vycházející z dětských domovů, lidé se zkušeností s duševním onemocněním a závislostmi, lidé ve výkonu a po ukončení výkonu trestu a osamělí senioři. 

geneze projektu

V roce 2021 proběhlo několik epizodních návštěv kulturních událostí s uživateli azylového domu s ošetřovatelskou službou ADOS v Praze. Jednalo se o lidi bez přístřeší ve špatném fyzickém i psychickém stavu u kterých se pomocí motivačního rozhovoru povedlo vzbudit zájem o návštěvu kultury. Významné pozitivní dopady na klienty a jejich pocit sebehodnoty, ale také vstřícné reakce kulturních institucí ochotných nabídnout volný vstup nás vedly k odhodlání v této aktivitě pokračovat a nabídnout tuto zkušenost většímu počtu ohrožených osob ve formě systémové změny v oblasti dostupnosti kultury.


V pilotním provozu od roku 2022 realizujeme jako samostatná nezisková organizace návštěvy kulturních institucí uživateli z řad klientů Armády spásy, Fokusu Praha, Otevřené věznice v Jiřicích, Organizace pro pomoc uprchlíkům, Rubikon centra, Green Doors a dalších. Partnerskou síť kulturních a sociálních organizací neustále rozšiřujeme.


V roce 2023 jsme získali záštitu zmocněnkyně vlády pro lidská práva a podporu ve formě částečného úvazku vyhrazeného na agendu SKP ve Fokusu Praha.

сíle

Usilujeme o systémovou změnu v dostupnosti kultury. Tvoříme novou metodiku a logistiku redistribuce dotovaných vstupů v celorepublikovém měřítku. Webová aplikace přinese možnost jednoduše a efektivně informovat o nabízeném programu a kapacitách kulturních institucí sociální pracovníky a dále propojit uživatele sociálních služeb s dobrovolníky, kteří jim usnadní návštěvu realizovat. Z desítek vstupů měsíčně se chceme dostat na tisíce vstupů po celé České Republice.

Zapojit se můžete i vy !


jako sociální organizace:

Pracujete s klienty kteří spadají do našich cílových skupin (nebo si myslíte, že bychom je měli rozšířit) a chcete jim zprostředkovat kulturní program? 

jako kulturní organizace:

Cítíte společenskou zodpovědnost a máte zájem pravidelně nabídnout alespoň malý počet vstupů zdarma potřebným? SKP vám zaručí, že se vstupenky dostanou k těm, kteří je skutečně potřebují a že návštěva proběhne bezpečně a s podporou.

jako dobrovolnice /dobrovolník:

V rámci pilotního provozu doprovází uživatele SKP sociální pracovníci partnerských institucí ale brzy chceme kapacity rozšířit a spolupracovat s dobrovolníky z řad veřejnosti. Prosím registrujte se na  snizitkultureprah@gmail.com . Zařadíme vás do databáze potenciálních dobrovolníků a informujeme vás o vstupním pohovoru a zaškolení. Je pro nás zásadní návštěvy realizovat bezpečně. 

finanční dar

Neobejdeme se bez vaší finanční podpory. Darované prostředky použijeme především na vývoj webového rozhraní, které zvýší efektivitu a rozšíří dostupnost kultury 

sociálně vyloučeným nad rámec stávajícího pilotního provozu v Praze. Z desítek vstupů měsíčně se s vaší pomocí chceme dostat na tisíce vstupů po celé České Republice.

transparentní účet: 2052841003/550

kontakt

snizitkultureprah@gmail.com 

Pavel Sterec: 605 701 374

Juanita Kansil: 734 823 519


kontakt

IČO: 19230338Číslo účtu: 2052841003/550
Snížit kultuře práh z.s.
se sídlem Vrchovany 34 472 01
je zapsán pod spisovou značkou L 13664, Krajský soud v Ústí nad Labem.